Stadskvarter i Sala

Arken Arkitekter deltog 2015 i en idétävling om utformning av ett antal stadskvarter öster om Stora torget i Sala. En idrottsplats ska ersättas av ny bebyggelse i form av bostäder och en Boviera för äldre.

Arken Arkitekter tillsammans med Brunnberg & Forshed fick efter tävlingen i uppdrag att gå vidare med utformningen av bebyggelsen vilket resulterade i ett förslag där Arken utformade bebyggelsen närmast rondellen i korsningen Väsbygatan, Ringgatan, Stockholmsvägen och Uppsalavägen.

Se filmen som först går igenom Brunnberg & Forsheds kvarter för att efter en minut komma in i Arken Arkitekters kvarter.