SÄTRA STOCKHOLMProjektet syftade till att bygga på husen i Sätra centrum med bostäder, och att samtidigt rusta upp och miljöanpassa lokaler, butiker och torgytor.
1997