SÄVJA UPPSALA

Sävja - stad i skog – skog i stad - en stadsdel vid Lunsens bryn. Parallellt uppdrag 2008 för Uppsala kommun & Skanska Nya Hem - under utvärdering.

Naturen ger betingelser för temata ”en stadsdel i skogen” och för ”skog i stadsdelen”

Den vackra terrängen ger betingelser för en mycket unik stadsdel präglad av skog, berghällar och våtmarker. För ”staden på uppsalaslätten” ger detta en vidgning av boenderepertoaren i en tid när varje stad har att fundera på de scenografier som kan behövas för att fortsätta vara intressant alternativ för befintliga och nya medborgare. Här ”kan man ta på sig skidorna utanför dörr’n”. Och ha tillgång till ett fantastiskt naturreservat i ”stadens kaj mot det gröna”.