SERGELSTORG, STOCKHOLM
 

Plattan lyfts till en sådan nivå att den bildar parterr till Kulturhuset. Utrymmet därunder öppnas neråt och får därmed dubbel höjd - stor nog för en arena.

Vid fontänens östra sida placeras ett bostadstorn i ellipssegmentets form. Det nya segmenthuset bildar skärm mot trafikljud från Sveavägen och solreflektor in mot Sergels Torg. Dammen bildar det höga husets "blå trädgård" med vatten- och iskonster.

Vid torgets övriga sidor placeras ytterligare bostadstorn för att dels förstärka platsen som torgrum, dels berika den modernistiska platsbildning med flera komponenter ur den moderninstiska formreportoaren.


Färg, grönska och vatten lyfts fram för att ge Sergels Torg en rikare, vänligare, intensivare och mer lekfull stämmning.


Trafikytorna minskas för att ge mer plats för manifestationer och demonstrationer, caféliv, konst och teater.