SKARPNÄCK STOCKHOLM

Kvartersbebyggelse med 600 bostäder, social och kommersiell service - 1981-1986. Tävling och genomförande av Kv Varmfronten m fl. Projektet fick Kaper Sahlinpriset 1983.