SKOLUTREDNING HÄSSELBY

 

Utredningen omfattade behovsanalys, verksamhetsprogram, samt arkitektoniska idéskisser som diskussionsunderlag till om- resp nybyggnad för befintliga 60-tals skolor; 2 st 0-9 skolor om sammanlagt ca 1500 elever. Utfördes av Arken tillsammans med Djurgårdsstadens arkitekter AB.