Skrattmåsen Ängbyplan

Arken har 2011 utarbetat ett förslag till en stadstorg med bostäder och butiker vid Ängbyplan på uppdrag av en grupp bestående av privatpersoner som sett möjligheten att uppföra ett flerfamiljshus på en äng öster om Färjestadsvägen.

Foto mot tomten från Karl Nordströms väg.

.