KV SKULD BORLÄNGEProjektet innehåller sex nya radhus vid Dalen i kv Skuld. De utformas i samråd med hyresgästerna för att i största möjliga mån ge möjlighet att påverka boendet.

Husen följer gatans nivå norrut, är tre våningar höga och relativt smala. Hushöjden stämmer väl överens med omgivande byggnader. Huvudentréer från gatan, något indragna och med några trappsteg upp, vilket ger skydd mot insyn från förbipasserande. På gårdssidan finns handikappentré.

Radhusen inrymmer boende med möjlighet till en mer eller mindre utåtriktad verksamhet i bottenvåningen. Bottenvåningen kan också fungera som en bostad, avskild från den övre delen av huset. På gårdssidan är husen försedda med en liten trädgård med uteplats, en liten odlingslott, växthus, förråd och carport.
2000-2002. Arkitekt Lena Pålsson