SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA STOCKHOLMUtredningsuppdrag åt Södertörns Högskola och Akademiska Hus i Stockholm AB efter andrapris i internationell tävling 1996-97. Viss tumult i juryn där samtliga företrädare för högskolan och forskningsstiftelsen ville ha Arkens förslag. liksom den sakkunnige i biblioteksfrågor.

Förstapristagaren ritade norra halvan och vi avsågs delta i bitar av södra halvan. Även detta förslag var på temat "universitetet som stad", alltså byggt på ett spel mellan kvarter, gator, torg och gränder. Tävlingen efterlyste tankar om framtidens universitet, integration i en miljonprogramsförort och bärkraft. Uppdragen har gått till andra.