STADSRADHUS BORLÄNGESex nya radhus vid Dalen i kv Skuld, Borlänge - efter parallellt uppdrag.

Idé om hur man kan aktivera gaturum med stadsradhus, dvs hus som inrymmer boende med möjlighet till verksamhet i bottenvåningen. Bottenvåningen kan också fungera som en bostad, avskild från den övre delen av huset. Utvecklades senare i samråd med hyresgästerna.

Husen följer gatans nivå norrut, är tre våningar höga och relativt smala.

Huvudentréer från gatan, något indragna och med några trappsteg upp, ger skydd mot insyn från förbipasserande. På gårdssidan finns handikappentréer.

På gårdssidan är husen försedda med en liten trädgård med uteplats, en liten odlingslott, växthus, förråd och carport.
2000-2002.

Ansvarig arkitekt Lena Pålsson