Storsjöstrand Östersund

Arken arkitekter har 2011 antagits som en av konsulterna inom projektet Hållbara Städer för området Storsjö Strand Östersunds kommun. Storsjö Strand är Östersunds kaj mot Storsjön. Kajen ska bebyggas för att bli till en hållbar del av staden Östersund.
Ta hem gestaltningsprogrammetTa hem en 3D PDF för att titta närmare på det typkvarter som föreslagits för Storsjöstrands bebyggelse.

Håller du muspekaren över kvarteret så får du fram en meny som ger dig olika alternativ för att betrakta kvarteret.

OBS! Alla program som kan visa PDF:er fungerar inte! Du behöver använda Acrobat Reader för att få det att fungera.

Mer information hittar du på www.storsjostrand.nu