SUNDBORN


Att leva och bo i Sundborn

 

En tvådagars workshop gav byborna i Sundborn möjliget att utveckla sina idéer för hur Sundborn kan te sig 50 år framåt i tiden.

Sundbornsby är en del av världsarvet.

I byn ligger Carl Larssongården med 60 000 besökare per år. Tänk om det gick att få besökarna att stanna kvar i byn - övernatta - inte bara göra ett kort besök. Det kunde ge ett antal arbetstillfällen i byn.

Sundbornsby ligger en kvarts bilväg från Falun så att bosätta sig i byn är attraktivt för arbetspendlare till Falun.

 

 

 
 
Deltagarna fick möjliget att välja från en matris av olika stadstyper hur de ville se den framtida utvecklingen. Och de hade möjlighet att lägga till sina egna förslag till utvecklingsinriktning.
   

 

Sen delades deltagarna upp i fyra grupper - för att placera ut husmodeller på ortofoton för att gestalta hur de kunde tänka sig att ny bebyggelse skulle läggas ut.

Om byn fördubblas så kan det bli så här enligt en av grupperna:

Ökar byn med 30 procent så tänkte sig en av grupperna den här utvecklingen:

De två första grupperna arbetade i skala 1:2000. Den tredje gruppen arbetade i skala 1:1000 och deras förslag såg ut så här:

Den fjärde gruppen arbetade i skala 1:500 och fick fram det här förslaget för centrala Sundborn:

Dag två så vidareutvecklades dessa förslag.