MER SUNDBORN I SUNDBORN


Pär Sönnert - 2010-11-12

Vill ha mer Sundborn i Sundborn

Sockenrådet har jobbat fram en förstudie av hur framtidens Sundborn kan se ut

     

En genuin bykänsla, med inslag av byns konstnärliga "spretighet". Det är Sundborn sockenråds vision av det framtida Sundborn. - Om vi kan få turisterna att stanna längre kan vi få fler arbetstillfällen, säger Britt Källström, ordförande i sockenrådet.


Foto: Claes Söderberg

Torbjörn Einarsson är arkitekt på Arken, som har anlitats för att skissa på förstudien.  

Arken Arkitekter har anlitats för att göra skisser på hur det framtida Sundborn kan komma att se ut.

 


Foto: Claes Söderberg

Överst på sockenrådets agenda över förändringar i Sundborn står en hastighetssänkning på genomfartsleden samt en trottoar och nya räcken på en av broarna i byn.  Foto: Claes Söderberg


Foto: Claes Söderberg

"Målet är att det ska börja synas nya saker redan nästa år", säger Britt Källström, ordförande i Sundborns sockenråd.

- Förslagen i förstudien bygger på sockenbornas åsikter som har kommit fram vid våra workshops, säger Britt Källström.

     
Under ett års tid har Sundborns sockenråd jobbat med Leaderprojektet och förstudien "Leva och bo i Sundborn".    

- Deltagarna fick sitta med stora kartor och lägga ut modellklossar och visa hur de vill att Sundborn ska se ut. Det är en väldigt konkret metod, tycker arkitekten Torbjörn Einarsson, från Arken.

Sockenrådet vill bland annat främja servicen, besöksnäringen och näringslivsutvecklingen.

- Sockenborna vill att Sundborn ska vara en genuin dalaby men med "spretigheten" som det konstnärliga medför. De vill få mer Sundborn i Sundborn helt enkelt, säger Torbjörn Einarsson.

Framöver ska sockengruppen föra diskussioner med Leader Falun-Borlänge, Trafikverket och Falu kommun om vilka projekt som är genomförbara inom den närmaste framtiden.

- En sådan sak är genomfartsleden och en av broarna. Vi vill få ner hastigheten. Målet är att det ska börja synas nya saker redan nästa år, berättar Britt Källström.

I förslaget finns även en uppmuntran till byggnation av övernattningsbyggnader.

- Vi har 60 000 besökare till Carl Larsson-gården per säsong. Om det finns fler möjligheter att övernatta så kan fler turister stanna längre och uppleva mer av Sundborn. Det kan ge fler arbetstillfällen, säger Britt Källström.

Kommunledningen deltog i redovisningen av förstudien och kommunalrådet Jonny Gahnshag (S) är imponerad.

- Roligt att förstudien är genomarbetad och väl förankrad. Det här är en viljestark by och en socken som har kommit långt med sina framtidsplaner, säger Gahnshag.

    

Fakta: Ur förstudien "Leva och bo i Sundborn":

Här följer ett par utdrag ur förslaget på hur Sundborn kan komma att se ut i framtiden:

Uppmuntra till byggnationer längs byvägarna för att skapa en genuin bymiljö.

Få ner hastigheterna på genomfartsvägen och skapa trottoar och träräcke på en av broarna.

Skapa övernattningsbyggnader för att få fler övernattande turister - kan ge fler arbetstillfällen.

Uppmuntra till byggnationer av härbren runt Spadarvets göl som kan bli en konstnärsby med måleri och hantverk.

Bevara "spretigheten" med det konstnärliga Sundborn och skapa Carl Larsson-miljöer, exempelvis björkbackar.