Sundbyberg Ny Stadskärna

Arken Arkitekters Torbjörn Einarsson har fått uppdrag att arbeta som projektledare för Sundbybers Infrastruktur med den stadsomvandling som förestår när stambanan genom staden ska grävas ned.

Två stadshalvor kan nu vävas samman. En stor mängd nya kvarter, nya torg, parker, gator och gränder kommer att ge staden en förstärkt profil av den lilla staden inom storstadsregionen.

Efter en serie av dialogmöten och parallella uppdrag som pågått under senare år, har ett planprogram varit ute på samråd. Synpunkter bearbetas under hösten 2016.