STADSVISION SUNDSVALL     

Parallellt uppdrag angående en ny vision för Sundsvalls stad 2006.

Sundsvall kan växa på olika sätt. Det finns ett val när en kommun planerar sin framtida profil. Sundsvall har gjort det visa beslutet att undersöka hur stadskärnans tillväxt kan ske i ett 30-årigt perspektiv.

En utgångspunkt för vårt arbete med stadskärnan kan med detta synsätt vara:
- att forma fysiska, ekonomiska och juridiska förutsättningar för att stadsmitten ska kunna utvecklas i riktning mot kvalitéer och drag av riktig stad.
- att visa hur hamnområdet och å-dalen kan utvecklas till Sundsvalls sjöfronter och primära växtplatser.

Uppdraget har lett till följduppdrag för Årummet medmera.