TÄLJÖVIKEN ÅKERSBERGAÖsteråkers kommun vill - som ett led i planprocessen - belysa förutsättningarna för att utveckla en attraktiv stadsmiljö i Täljöviken, väster om Åkersberga centrum. Parallellt uppdrag.

Fortsatta skisser på sjötomten
2004, 2006