TULLINGE TRÄDGÅRDSSTAD

Som komplement till den befintliga glesa villabebyggelsen bygger HSB här en tätare men ändock frodigt grön trädgårdsstad.

Begreppet trädgårdsstad beskriver den typ av bebyggelse som, i Stockholm, bland annat kan påträffas i Gamla Enskede, Enskededalen, Äppelviken och Smedslätten.
2000-2002