ULTERVIK UMEÅIdén med detta nyfiskeläge i Ultervik är
att skapa komplement till den gängse sort
av sommarstugor på stora tomter som fn
kännetecknar havsvikarna i denna del av
Västerbotten.


Syftet är tvåfalt, dels behövs alternativ
som knyter an till charmen i fiskelägen
och kustbyar, dels behöver det växande
Umeå en strategi för ett mer effektivt och
skonsamt nyttjande av den resurs som
våra kuster och havsvikar utgör.

Totalt illustreras ca 500 enheter.
De fyra rundbyarna omfattar vardera 30
- 50 enheter. Radbyarna kan göras långa
men de kan också växa i stillsam takt.
Självbyggartomter föreslås inflikade i
både rundbyar och radbyar.


Tomtbredd längs byvägarna illustreras ca
15m-20m. I djupled 15m-30m.
I husklungorna, tibblena, ligger tomterna
tätare på fiskelägevis.
”Flerfamiljsstugor” rekommenderas för att
gynna en god mix.
Hushöjder bör variera. Det mesta illustreras
som Iv, dvs envåningshus med möjlighet
att nyttja vindar och souterränger.