UMEÅ UNIVERSITET - tre uppdrag

Samverkanshus mellan universitetet och avknoppningsverksamheter.
Parallellt uppdrag 1999.

Förvaltningskvarter, nya institutioner mm på Hamrinsberget ner mot staden, som profilering och länk mellan stad och akademi.
Uppdrag 2002


   
 
 
 

Studentbostäder för Umeå Universitet. Skiss för Akademiska hus 2000.