VÅRBY GÅRD STOCKHOLM

 

Komplettering av centrum med bostäder samt upprustning och miljöanpassning av lokaler, butiker och torgytor. Åtgärderna ingår som ett steg i en omdaning av Vårby Gård till en hållbar stadsdel.
1998

Komplettering av bostäder på centrumhusets tak samt bostäder på parkeringshus vid Korpberget.
2004