VARGBACKEN INGARÖ
 

Seniorboende med 110 lägenheter samlade kring ett bytun.


Tomten ger betingelser för en skogs- och skärgårdsby, i en stillsam meditativ glänta i den vackraste sorts skärgårdslandskap man kan tänka sig. Moder Natur ger här kvalitéer som gör
att husen både kan hållas enkla och genom kloka grupperingar ändå ge en rik variation av gatu- och gårdsrum. Parallellt uppdrag 2008.

Bytunet rymmer både hällar och odling, julgran och majstång
Byns samlande rum, vi kallar det bytunet, har getts en skålning ner mot en bäck som med lite åtgärder kan vidgas till en spegeldamm. Bytunets yta kan med fördel bestå av både små sparade skogsmarkspartier, nykonstruerade
odlingsytor, en liten stenblockspark, grusade ytor för boule etc, och ett trädäck vid vattenspegeln.


Samlande rum i tunet – enskilda rum i kvarteren
Gränder och gator leder upp i dälder i de olika väderstrecken. Åsarna däremellan hamnar inne i de olika kranskvarter som uppstår av gatusystemet. Åskrönen erbjuder grannarna i
kvarteren samlande träff- och utkikspunkter. Vi har gett dem namn som söderås, norrås och västerås.


Några kvarter ligger på planare mark och erbjuder då som alternativ en profil av odlande
och lummiga bersåer.