VASATERMINALEN STOCKHOLMArken Arkitekter, Ahlqvist & Culjat, Tengbom arkitekter, Ralph Erskine.
Processen bakom den stora Cityterminalen myntade begreppet "förhandlingsplanering", vilket innebar en slags byteshandel; här fick staden en bussterminal byggd åt sig i utbyte mot att entreprenören fick bygga 50 000 kvm kontorsyta för uthyrning ovanpå terminalen. Förfarandet var då nytt, men har blivit vanligare i takt med att kommunerna blivit allt fattigare.

Terminalen med sitt stora glasade rum är vackert och imponerande, även om anläggningens storlek kan uppfattas som besvärande i stadsbilden. Projektet var ett av de få från 1980-talets svenska byggboom som blev internationellt uppmärksammat.
Ur guide till stockholms arkitektur, Arkitektur Förlag.
1986-89