Väsby Sjöstad i Upplands Väsby

Här finns goda betingelser för stadsliv: gentvärförbindelse in mot stadskärnan, tillgång till mälarlandskapets öar och fjärdar, Järvakilens gröna rikedom och anrika spår av Väsbys historia.
Mälarboulevarden ges hållplatstorg som hyllor ut mot den anslående utsikten och västersolen.

Den nya stadsdelens östra sida, den mot Järvakilen, formas som en ”kaj mot det gröna”, placerad så att gränsen ligger vid naturliga vattenfång.

Dammar för det lokala omhändertagandet av dagvatten ger potential för en vid repertoar av dammar, isbanor och vassmarker.

Stadsdelen har dimensionerats och formats så att den har två framsidor och så att ”kajen mot det gröna” i öster ska säkra Järvakilens framtid. I denna gräns erbjuds platser för skolor, märkesbyggnader och företag som kommunen vill locka till sig.

 

 

 

Med ett öppet gatunät av olikstora gator och flöden främjas betingelser för lokalt näringsidkande och servicens betingelser. Trafiken silas och fördelas över gatunätet så att flödena blir livgivande och inte barriärskapande.

En central gata för stombuss eller spårvagn ser till att kollektivtrafiken gynnas.

En tvärande östvästlig långpark med vattentrappa korsar Kairoplatåns bebyggelse och ger tillsammans med den inre boulevarden gröna kvalitéer också till de inre kvarteren. Gatorna har placerats så att de i sina fonder ska ha intressanta blickfång som bergtoppar eller utblickar – dels för att det ökar orienterbarheten, dels för att känslan av naturlandskapet ska komma alla till del.