Resecentrum Upplands Väsby

Järnvägen som på grund av höghastighetstågen lätt blir en barriär behöver stor omsorg. Vi har illustrerat hur ny bebyggelse
och ett alternativ till resecentrum kan överbrygga järnvägen och länka samman de två stadssidorna Fyrkanten och Runby. Med ny bebyggelse på bägge sidor kan ett öde stadsrum bli stadens framsida och finrum.


Genom att skåla ur marken kring den befintliga norra gångtunneln skapas en mer upplyst och tryggare passage samtidigt som det ger en vacker torgform på Runby-sidan.

Vi visar hur det framtida resecentrumet i en storslagen båge kan formas för att fylla många funktioner: resecentrum, länk mellan stadssidorna, Sveriges längsta konsthall, bullervall, p-garage och framför allt ett värdigt signum för det nya Väsby. Sveriges längsta galleri, med anslående bilder i storformat!


I ögonvrån ser snabbtågets passerande resenär skivan som ett surrealistiskt hus som börjar i noll, växer upp till tio meters höjd, och sen sjunker ner i naturen igen. Väsby ska man minnas! En nackdel har vänts till en begivenhet.