VÄSTRA HAMNEN, MALMÖParallellt uppdrag för Malmö Fastighetskontor. Stadens växt ner mot vattnet på den gamla hamn- och industrimarken, inkl överväganden om nyttjandet av befintliga lokaler för Saab och Mässan mm. Antogs som bas för Bo01-utställningen som tidigare var tänkt att ligga i Limhamn.
1997.