VINGÅKER CENTRUM

Planutredning för stadskärna i en minskande kommun. Strategier för tillsnyggning, återöppnad station, vatten, gatustruktur, stadsreparation. Uppdrag för kommunen.


Syftet med planen är att medge en stegvis omdaning av centrala Vingåker med ett nytt centralt torg som på ett representativt sätt kan både härbärgera parkering, ge ett vackert stadsrum och klara trafikens silning genom denna del av stadens kärna.