VISION 2025 SÖRMLAND

Tävlingsvinster i flerskiktad tävling om Sörmlands och dess kommuners framtidsfrågor. ARKEN fick 1a pris av kommunjuryer i Katrineholm och Flen, 1a pris av juryn av framtidsforskare, inköp av allmänna juryn, samt ett flertal hedersomnämnanden.

Tilläggsuppdrag för inspirationsboken Bo i Sörmland för landshövdingen 1998 - en bok om framtidsstrategier för länet i it-epoken, kriterier för sörmlandspris, pilotprojekt och översiktsplanerna.

Uppdrag har pågått parallellt för fem tomter i Strängnäs, Nyköping och Gnesta. 1998-2001.