KAJER MOT DET GRÖNA - som bläddringsbar PDF på webben - ladda ner PDF(187 Mb)

Järfälla kommun planerar för hållbara gränssnitt mellan stad och land och har fått projektpengar från Delegationen för hållbara städer för studier kring hållbar stadsutveckling. Ansökan gällde hur vi ska få till bättre stadsbyggande när vi å ena sidan behöver bygga mer och,å andra sidan, behöver värna de gröna kvalitéerna.

Stockholmsregionen är för närvarande en av de snabbast växande i Europa. Byggandet av bostäder har dock inte hållit samma takt. Järfälla bidrar till den växande storstadsregionen genom utbyggnad av Barkarbystaden för 25 000 invånare.
Utöver Barkarbystaden förväntas en betydande bostadsutbyggnad kunna ske som kompletteringar inom och mellan andra kommundelar.

Förtätningsprojekt blir lätt kontroversiella men kan om de formas just som kompletteringar bli tillskott av kvalitéer i olika viktiga avseenden, till exempel genom att förbättra betingelserna för kollektivtrafiken, mixen av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar, tillgången på trygga stråk, lokal service,
mötesplatser med mera.

 

Från konferensen om Kajer mot det gröna
- Medverkande: Peter Örn moderator, Anders C Eriksson stadsarkitekt Järfälla, Nils Söderlund arkitekt projektledare, Torbjörn Einarsson Arken arkitekter, Krister Sernbo Ekologigruppen, Emma Henriksson Utopia arkitekter, Emma Jonsteg Stockholms hem, David Sim Gehl Architects, Staffan Schartner Byggemenskaper, Gunnar Rundgren debatör skribent, Thomas Melin -- UN Habitat, Ulf Eriksson -- Trivector AB, Peter Svensson - chef för NCC´s Affärsutveckling