UPPLANDS VÄSBY STADSBYGGNADS DAGEN


Upplands Väsby blir till Urban Väsby
- Visionen Väsby stad 2050 - i samarbete med arkitekt Kjell Forshed och Peter Elmlund Urban City Research

del 1 del 2

Visionen Väsby stad 2050 presenterades i form av en bok, affischer och föredrag av Torbjörn Einarsson, Kjell Forshed och Peter Elmlund.